PUNKTACJA ĆWICZEŃ W II PRACOWNI FIZYCZNEJ

 

Cienkie warstwy    1.5
Galwanometr    1.5
Praca wyjścia    1.5
Spektrograf    1.5
Centra barwne    1.0
Doświadczenie Franck’a-Hertz’a    1.0
Doświadczenie Millikan’a    1.0
Emisja polowa    1.0
Ferroelektryki    1.0
Hallotron    1.0
Promieniowanie rentgenowskie    1.0
Przewodnictwo cieplne    1.0
Rozkład energetyczny termoelektronów    1.0
Ruchy Brown’a    1.0
Skaningowy mikroskop tunelowy    1.0
Stała Planck’a    1.0
Wyładowania w gazach rozrzedzonych    1.0
Wyznaczanie e/m    1.0
Spektrometr mas    1.0